Web Analytics
Hopp til innhold

Begreper tilknyttet arv og testament

Arveavgift – Som en hovedregel skal man betale arveavgift til staten når man arver, avhengig av verdien på arven. Allmennyttige formål kan være unntatt fra denne bestemmelsen.

Arvegangsklasse – Arveloven deler inn arveretten til etterlatte i tre klasser. Slektslinjene er prioritert i denne rekkefølgen når det gjelder retten til arven.

Arvelater – Den som etterlater seg en formue som skal arves.

Dødsbo – Alle formuesverdier og gjeld som står igjen etter avdøde.

Dødsdisposisjon – Formue og eiendeler som inngår i arven etter avdøde.

Felleseie – Eiendeler og formue som ektefeller eller samboere eier sammen.

Livsarving – Barn, barnebarn og oldebarn etter avdøde. Adoptivbarn regnes også med her.

Livsdisposisjon – Formue eller eiendel som gis bort før eieren avgår med døden, eller før eieren ligger på dødsleie.

Minstearv – En ektefelle, eller samboer med felles barn, har krav på en minimumsarv før resten av formuen skal fordeles til øvrige etterlatte.

Pliktdelsarv – Ektefeller og barn har krav på en fastsatt andel av arven. Denne andelen kan ikke testamenteres bort til andre parter.

Sameie – Ektefeller kan ha sameie til et objekt, der begges eierandel anses som særeie.

Skifte – Arveoppgjør, der avdødes formue fordeles i henhold til arveloven og eventuelt et testament.

Særeie – Ekteskapslovens betegnelse på formue/eiendeler som ikke inngår i felles eiendom ved et ekteskaps opphør.

Særkullsbarn – Etterkommere av den ene personen i et ekteskap, som dermed er livsarving kun til denne parten.

Testator – Den skriver et testament.

Testament – En erklæring som spesifiserer hvordan testators eiendeler skal fordeles etter hans eller hennes død.

Uskifte – Ektefelle (eller samboer med felles barn) kan overta disposisjonsretten til avdødes formue, uten at arveoppgjør foretas.