Web Analytics
Hopp til innhold

De vanligste begreper knyttet til arv og testamente

Arv og testamente er forhold som er regulert av arveloven. Juridisk bindende dokumenter vil gjerne inneholde en rekke begreper med et veldig spesifisert innhold for å unngå at det kan oppstå uenighet om hva som er ment. Slike tekster er ofte vanskelig tilgjengelige for folk som normalt ikke bruker juridisk språk. Det kan derfor være ønskelig å gi en oversikt over de mest vanlige ord og uttrykk som nyttes i forbindelse med arv og testamente. 

Når noen overtar formue etter en som er død, kaller vi det arv. Dette kan enten skje i henhold til lov og/eller testamente.

Les også: Arv, arveloven og testament

Arveloven

Norsk arverett regulerer arv i Norge. Slike spørsmål reguleres i hovedsak av arveloven. Juridisk må det ses i tilknytning til loven om skifte. Feltet grenser opp mot familieretten, og selvfølgelig ekteskapsloven. Arveloven sier noe om hva som skal skje med en persons formue etter at han eller hun er død, dersom det ikke foreligger et testamente. Loven inneholder dessuten regler som regulerer hva som kan testamenteres. Når ikke annet er bestemt går testamente foran loven.

Arvelovens arverekkefølge er delt i tre klasser:

  • Arveklasse 1 er avdødes livsarvinger som er avdødes barn eller deres barn
  • Arveklasse 2 er foreldrene til avdøde eller avdøde sine søsken, eller deres barn
  • Arveklasse 3 er avdødes besteforeldre eller besteforeldrenes barn

Det er viktig å merke seg at hvis en i denne sammenhengen er gift, og det bare finnes slektninger av tredje arvegangsklasse, så arver ektefelle alt. Finnes det bare slektninger av andre arvegangsklasse, da arver ektefellen bare halvparten av formuen. Finnes det slektninger av første arvegangsklasse, arver ektefellen en fjerdedel.

Livsarvingene

Livsarvinger har vanligvis krav på å arve 2/3 av det man etterlater seg, begrenset til kr 1 million kroner til hvert barn eller barns barn. Dette kalles pliktdelen.

Eventuelle ektefelle har også har krav på arv. Dette kalles ektefellens minstearv. Denne går foran livsarvingenes pliktdel. Slektsarv er arv etter arveloven.

Et testament er et dokument som inneholder en fortegnelse av hva man vil skal skje med ens eiendeler etter at man er død. Gjennom testamentet kan man innenfor lovens begrensninger bestemme at de legale arvereglene skal fravikes.

Den som har skrevet et testament kalles en testator. Alle som har fylt 18 år kan skrive testamente, men personen må være tilregnelig for at testamentet skal være gyldig.

Se flere begrep tilknyttet arv og testament her.