Web Analytics
Hopp til innhold

Ektefelles og samboers arverett

Ektefelles rett til minstearv

Arvelovens § 6 regulerer den gjenlevende ektefellens arverett. Ektefellen har rett til å arve en lovbestemt minstearv som per i dag tilsvarer 4G (G = grunnbeløpet i folketrygden), det vil si fire ganger folketrygdens grunnbeløp, dersom avdøde etterlater seg livsarvinger (barn, barnebarn). Har avdøde ingen livsarvinger, er ektefellens lovbestemte minstearv på 6G. Per mai 2017 er folketrygdens grunnbeløp satt til kr 93 634.

Det som regnes som avdødes formue, er som regel halvparten av all felles eie, samt eventuell særeie. Formue som eksisterte da ekteparet giftet seg, samt gaver og arv fra andre enn ektefellen, kan holdes utenom delingen (det vil si definisjonen av hva som er felleseie) ved såkalt skjevdeling.

Er formuen på mindre enn minstearv (4G eller 6 G) når utgifter i forbindelse med dødsfallet er trukket i fra (gjeld, utgifter til begravelse), vil ektefelle bli regnet som enearving. Den gjenlevende ektefellen blir også regent som enearvingen dersom avdøde ikke etterlater seg arvinger i 1., 2. eller 3. arvegangsklasse (barn, foreldre, søsken og deres etterkommere). Unntak fra dette vil være dersom avdøde etterlater seg et gyldig testament som bestemmer en annen fordeling av arven.

Arv utover minstearv

Utover minstearven, har ektefelle arverett som er avhengig av formuens størrelse og hvilke livsarvinger den avdøde etterlater seg. Ektefellen har krav på 1/4 av formuen dersom det finnes livsarvinger. Dersom ektefellen tilgodeses i testament med mer enn minstearven, skal livsarvingene likevel ha såkalt pliktdelsarv, det vil si 2/3 av dødsboet.

Med andre ord er ektefelles krav alltid på minimum 1/4 av formuen, men kan økes i et testament til 1/3. Er formuen lav, kan hele dødsboet tilfalle ektefellen for å oppnå kravet til minstearv på 4G.

Arv etter samboer

Samboere som ikke har felles barn, har i utgangspunktet ingen arverett. Skal samboer tilgodeses, må det skrives et testament.

Har samboer felles barn med avdøde, eller venter felles barn med avdøde, eller har hatt felles barn med avdøde, vil den etterlatte samboeren ha krav på arv i henhold til arveloven. Samboers rett til minstearv er da tilsvarende den som en eventuell ektefelle ville ha hatt, 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Denne arveretten gjelder kun dersom avdøde samboers bortgang skjedde senere enn 1. juli 2009. Retten til minstearv på 4G går også foran avdødes barns arverett.

Har man vært samboere i mer enn fem år, vil man også kunne gi etterlatte samboer rett til minstearv på inntil 4G gjennom et testament. Dette beløpet vil også gå foran avdødes særkullsbarns rett til minstearv.

Samboers arv kan reguleres gjennom et testament. Der kan man bestemme at samboer enten skal ha mindre arv enn minstearven, eventuelt mer arv enn minstearven. Skal arven reduseres gjennom et testament, må samboeren gjøres kjent med dette for at testamentet skal regnes som gyldig.

Samboers arv kan også økes gjennom et testament. Er økningen utover 4G, vil barnas rett til pliktdelsarv spille inn. Denne er på 2/3 av etterlattes formue. Dermed vil samboers arv i praksis bli maksimalt 1/3, med mindre formuen er stor. Pliktdelsarv kan begrenses til 1 million per barn gjennom et testament. Er for eksempel formuen på 5 millioner, og samboerne har 2 felles barn, vil etterlatte samboer kunne arve 3 millioner gjennom et testament. Hver livsarving vil da få 1 million kroner, mens etterlatte arver resten.

Les også: Arv, arveloven og testament