Web Analytics
Hopp til innhold

Nødtestamente – Når man ikke har tid til å sette opp vanlig testamente

Et testamente er et juridisk dokument som må oppfylle visse krav for å være gyldig. Det skal nødtestamentefor det første være skriftlig. I tillegg til at testator må være over 18 år og tilregnelig. Det innebærer blant annet at testator ikke skal være sterkt påvirket av alkohol eller andre rusmidler når testamente skrives.

Et vanlig testamente skal være bevitnet av minst to personer som bekrefter at kravene er oppfylt. De skal ikke være nevnt i testamente. De trenger ikke kjenne innholdet i dokumentet, men de skal vite at de bevitner et testament. Testamente bør også være datert.

Les også: Nødtestament og oppbevaring av testament

Arveloven

Under ekstraordinære forhold kan det være umulig å oppfylle alle disse kravene. Arvelovens paragraf 51 åpner for såkalte ekstraordinære testamentformer. Formkravene til testamente kan bare fravikes dersom det foreligger brå og farlig sykdom eller en akutt nødsituasjon skulle oppstå. Situasjonen må da være slik at testator hverken har mulighet eller tid til å opprette vanlig testament i før døden inntreffer. Dersom testator ønsker å endre sin siste vilje rett før døden inntreffer, er det uten betydning om det er skrevet testament tidligere.

Det er to slike typer testamenter. Det ene er muntlig testament for to vitner. Nødtestament som gjøres muntlig skal gjøres for to vitner som er til stede sammen samtidig og som testator har godtatt. Når det vedtas gjennom et muntlig nødtestament, skal vitnene skrive ned testators siste ønsker så snart som mulig, sammen med omstendighetene som var til hinder for å gjøre testamentet på vanlig måte.

Skriftlig testament uten vitner

Det andre er skriftlig testament uten vitner. Dersom testator er alene i en krisesituasjon kan han skrive ned sin siste vilje på et dokument som han underskriver.

Det er likevel forskjellige krav for å kunne bruke noen av disse mulighetene. Det innebærer at det er sjelden at noen oppretter et gyldig nødtestament. Høyesteretts har for eksempel behandlet en situasjon hvor en person begår selvmord og hvor avskjedsbrevet også inneholdt et ubevitnet testamente. Høyesteretts flertall godkjente ikke dette som et gyldig nødtestamente. Kulinarisk Forum.

For begge typer nødtestamenter, vil testamentene ikke være gyldige dersom testator i løpet av tre måneder etter oppretting av nødtestament har hatt anledning til å gjøre testament på vanlig måte.

Les også: Arv, arveloven og testament